noterer på tastatur

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har 1,8 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september.

Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).

Hvem kan søke?

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger. Les mer

Utgangspunkt – totale driftskostnader eller reelle merverdiavgiftskostnader

Det kan søkes etter to modeller:

  1. Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Denne modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og gir kompensasjon uavhengig om det er merverdiavgift på kostnaden.

  2. Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen, eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene. Les mer

Selve søknaden

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), skal søknaden sendes via sentralleddet.

Sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn 1. september. Lokallag/regionallag/aksjeselskap som søker direkte til Lotteritilsynet vil bli avvist, og får dermed ikke momskompensasjon. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen

Krav til revisjonsberetning

Det er en felles grense på fem millioner kroner i driftskostnader før det er krav om bruk av statsautorisert revisor eller kommunerevisor til revisjon av regnskapet (revisjonsberetning) og søknad om momskompensasjon (revisorrapport). Forenklingen gjelder ikke organisasjoner som etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å bruke registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor, for eksempel stiftelser.

Les mer om dette på lottstift.no.

Endringer gjeldende fra 2021

Det er gjort endringer i ordningen som gjelder fra og med 2021:

  1. Kravet til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret er endret fra et krav om «oppdaterte vedtekter» til krav om «vedtekter». Dette gjør at det er tilstrekkelig at organisasjonen har lagt frem vedtekter i forbindelse med registrering i frivillighetsregisteret.

  2. Det er åpnet for at frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan søke om midler. Endringen gjelder når en slik organisasjon er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Momskompensasjons for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder anlegg når byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010.

Revisorforeningen ved ansvarlig redaktør Alf Asklund.
Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound