Skatt

Det er ingen større endringer i skatteopplegget i revidert nasjonalbudsjett. Blant endringene som foreslås er:

  • Bedre overgangsregel for fusjonsfordringer
  • Utflytting av verdipapirfond skal ikke utløse utflyttingsskatt for fondet for aksjer utenfor EØS
  • AFP: Endret pensjonsskattefradrag i offentlig sektor fra 2025
  • Økt produktavgift i fiskerinæringen, fra 1,9 til 2,0 prosent fra 1. juli
Les mer

Avgift

Det foreslås i revidert nasjonalbudsjett å endre tilbakeføringsbestemmelsen for inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy.

Les mer

Andre aktuelle saker

Ekstraordinær arbeidsgiveravgift fjernes fra nyttår

Den omstridte ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023, skal fjernes 1. januar 2025.
Les mer

Vil oppheve kravet til skattetrekkskonto

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at trekket i stedet skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. Dermed oppheves kravet til skattetrekkskonto. Det er foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

Les mer

Foreslår endringer i utflyttingsskatten

Regjeringen foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges.

For å unngå tilpasninger foreslås det at innstrammingen gjelder utflyttinger og overføringer fra og med 20. mars 2024, dagen forslaget ble sendt på høring.

Les mer

Full momskompensasjon til idrettsanlegg

Det blir også i år utbetalt full kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det blir i disse dager betalt ut nær 306 millioner kroner til 567 godkjente søkere.
Les mer

Flere endringer i Foretakslovgivningen fra 1. juli

Det er vedtatt flere endringer i lovgivningen som regulerer det å drive foretak. Blant annet er det endringer i reglene for registrering av enkeltpersonforetak og reglene for foretaksnavn. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2024.

Les mer

Viktige endringer i arbeidslivet du må kjenne til

Etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte har vi fått en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar i år trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer nye forpliktelser for arbeidsgivere. I denne artikkelen omtaler vi åtte viktige endringer du må kjenne til.

Les mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound