Stemningsbilde med juletre.
I årets siste nyhetsbrev kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. Vi vil med dette ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Gaver til de ansatte

Du kan gi dine ansatte julegaver for 5000 kroner i året uten at det er noen spesiell anledning. I tillegg kan det gis skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med andre gaver.

Vilkåret om at ordningen med gaver måtte være en generell ordning i bedriften for å være skattefrie, ble fjernet for alle typer gaver fra og med 2021.

Gavebeløpet kan også brukes som et alternativ til å rapportere 4392 kroner som lønn for fri telefon og internett. Gjenværende skattefri gave er da 608 kroner.

Glem heller ikke at personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern, er skattefrie inntil et beløp på 8000 kroner.

Det er ikke satt noen grense for hvor stor rabatten kan være. Den ansatte kan derfor motta slike varer eller tjenester gratis (dvs. med 100 % rabatt).

Skatt og avgift i budsjettforliket

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket. I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Les mer

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023

Satser og beløpsgrenser følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.

Les mer

Satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023

Fra og med inntektsåret 2020 ble satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting samordnet for enkelte naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Disse satsene fremgår av den årlige satsforskriften. Satsforskriften for 2023 er nå fastsatt.

Les mer

Nye satser i reiseavtalene fra 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023.

Les mer

El-bil og mva fra 1. januar 2023

Fra nyttår innføres 25 % merverdiavgift på biler for salgssum som overstiger 500 000 kroner. Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.
Les mer

Innførsel av varer med verdi under kr. 350,-

Finansdepartementet foreslår å avvikle deklareringsunntaket ved innførsel av varer med en under 350 kroner.

Les mer

Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Er det gitt lån til personlig aksjonær i selskapet eller noen av dennes nærstående personer, behandles det som hovedregel skattemessig som utbytte for aksjonæren, men etter aksjeloven og regnskapslovens regler anses dette som et lån. Det er visse unntak fra dette.

Les mer

Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom

Finansdepartementet har fastsatt dokumentasjonsregler som klargjør vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved krav om nedsettelse av formuesverdi på næringseiendom.

Les mer

Strømtiltakene

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.
Les mer

Norgesmodellen – nye seriøsitetkrav i bygg, anlegg og renhold

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.
Les mer

IA-avtalen forlenges med to år

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Fra og med januar 2022 kan alle utenlandske opplysningspliktige ta i bruk den nye løsningen for direkte registrering av a-meldingen. Den nye løsningen – A10 – skal erstatte dagens a-meldingsskjema – A01 – Altinn.

De som sender a-meldingen via lønnssystem, skal ikke bruke den nye løsningen.

Den nye løsningen finnes på: skatteetaten.no/a10
Dette ifølge Skatteetatens Skatteinfo nr. 8-2022.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound