bilde av bitcoin

Over 60 000 nordmenn risikerer tilleggsskatt på grunn at manglende opplysninger om kjøp eller salg av kryptovaluta.

Opplysningsplikt

Mange er ikke klar over at man selv må gi opplysninger om inntekt og formue knyttet til digital valuta. Opplysninger om beholdning og kjøp og salg av kryptovaluta blir ikke innrapportert til skattemyndighetene direkte. Opplysningene vil derfor ikke fremgå av forhåndsutfylte opplysninger på skattemeldingen.

Skattekontoret opplyser i en pressemelding at de har identifisert mellom 60.000-70.000 personer som har en beholdning av kryptovaluta. Kun litt i overkant av 4000 personer har oppgitt opplysninger om dette på sin skattemelding for 2019. Skattekontoret har selv varslet at virtuell valuta blir ett av fokusområdene ved kontroll av skattemeldingen for 2020.

Skattekontoret har og vil fortsette å gi tilleggsskatt på uriktig eller manglende opplysninger i skattemeldingen. Ettersom virtuell valuta har gitt god avkastning de senere år, vil en tilleggsskatt beregnet av prosent av den utholdte inntekten kunne utgjøre en betydelig sum.

Hvilke opplysninger må du gi?

Formue

Dersom du har kjøpt kryptovaluta i løpet av 2020 eller forut for dette må du selv gi opplysninger om formuesverdien av beholdningen man har ved årsskiftet på skattemeldingens post 4.5.4. Verdien skal fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret.

Gevinst og tap

Videre må du gi opplysninger om eventuelt gevinst eller tap ved salg av valutaen. Gevinst skal føres inn i skattemeldingens post 3.1.12, og tap skal føres i post 3.3.7.

Gevinst og tapsberegningen skal foretas på samme måte som ved kjøp og salg av for eksempel aksjer eller andre verdipapir. Salgsprisen (vederlaget) utgjør utgangsverdien. Kostprisen, det valutaen har kostet selgeren, vil være inngangsverdien. Gevinst- og tapsberegning må også foretas for kryptovaluta fremskaffet ved «mining».

Ved fastsetting av verdien kan kostnader til å fremskaffe valutaen, og eventuelle omkostninger til gjennomføring av transaksjonen også komme til fradrag, eksempelvis strømkostnader ved «mining».

Din gevinst eller tapsberegning skal kunne dokumenteres dersom skattekontoret stiller spørsmål til skattemeldingen.

Tilbake i tid?

Skattekontoret kan varsle om endring av ligningen som utgangspunkt fem år tilbake i tid. I enkelte tilfeller, eksempelvis der det er snakk om betydelige beløp, kan skattekontoret endre ligningen 10 år tilbake i tid. Dersom skattekontoret varsler om endring, vil det i de aller fleste tilfeller ilegges tilleggsskatt. Dersom man på eget initiativ melder fra om feil på skattemeldingen tilbake i tid vil man i mange tilfeller kunne unngå tilleggsskatt. I dette tilfellet har skattekontoret allerede gitt opplysninger om at man kommer til å gjennomføre kontroller på dette området, og det er uvisst om en retting tilbake i tid skjer på «eget initiativ» eller om det er fremprovosert av skattekontorets pressemelding. Av pressemeldingen fremgår det at skattekontoret er mest opptatt av innrapportering. Mye tyder på at de vil se litt lempeligere på tilleggsskatt i dette tilfellet om man er raskt ute og retter egen skattemelding.

Næring?

Handel og/eller mining av virtuell valuta kan anses som næringsvirksomhet. Dersom aktiviteten er av et visst omfang og varighet bør man vurdere om aktiviteten som drives er næringsvirksomhet. Dette vil i så fall få betydning for innrapportering og fastsetting av skatten.

Hvis du lurer på hvordan du skal forholde deg til handel i kryptovaluta eller har du fått krav fra Skatteetaten så kan du kontakte oss.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound