mennesker i prat

Det har vært mye oppmerksomhet rundt det varslede raset av konkurser som ikke har kommet. Det har vært svært lite oppmerksomhet knyttet til konsekvenser dette kan få for ansatte i konkurstruede virksomheter.

Når en virksomhet går konkurs blir de ansatte sagt opp. Lønnskrav dekkes da fra NAV lønnsgaranti, hvis det ikke er midler i boet. Dette gjelder blant annet krav på utestående lønn, krav på lønn i oppsigelsestid og opptjente feriepenger. For å få dekket kravet fra NAV lønnsgaranti kan ikke kravet ha forfalt mer enn 12 måneder før åpning av konkurs. For feriepenger dekkes feriepenger opptjent samme år som konkursen og året før.

Dette betyr at dersom man mangler lønn som arbeidsgiver skulle ha betalt i mars 2020 og arbeidsgiver ikke er begjært konkurs er det risiko for at disse pengene nå tapes, da kravet ved en senere konkurs vil ligge for langt tilbake til å dekkes av NAV lønnsgaranti. Feriepenger som ble opptjent i 2019 og som skulle ha vært utbetalt sommeren 2020 ligger allerede for langt tilbake til å dekkes av NAV lønnsgaranti. 

For ansatte som ikke har fått utbetalt lønn i slike tilfeller er det viktig å ikke sitte passiv slik at kravet tapes. Ansatte som ikke har fått utbetalt lønn kan begjære arbeidsgiver konkurs. Ansatte som på denne måten begjærer konkurs er fritatt for å betale gebyr til retten. Ansatte kan videre få dekket via konkursboet eller NAV lønnsgaranti kostnader til juridisk bistand i forbindelse med begjæring om konkurs.

For å begjære arbeidsgiver konkurs er det visse formelle regler som må følges. Den ansatte må sende arbeidsgiver krav om betaling, med en frist for betaling. Dette kan gjerne sendes arbeidsgiver rekommandert. Når denne fristen utløper må man skrive et konkursvarsel, som skal forkynnes for arbeidsgiver. Når dette er gjennomført og fristene utløpt uten at arbeidsgiver har betalt skyldig lønn kan man sende begjæring om konkurs til tingretten. Dette må sendes retten innen to uker etter at fristen som ble satt i konkursvarselet utløper.

Det er ikke hyggelig å begjære arbeidsgiver konkurs, men det er viktig at ansatte er klar over at lønnskrav går tapt dersom det går for lang tid. Det kan være hensiktsmessig med juridisk bistand i prosessen, for å sikre at de formelle krav overholdes. Kostnader til slik bistand vil man kunne få dekket fra konkursboet eller gjennom lønnsgarantiordningen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound