Landskap med fjell og fjord.

I denne nyhetsoppdateringen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå kan tas hensyn til andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Det foreslås også en endring i folketrygdloven slik at leger i enkelte tilfeller kan gi sykmelding etter e-konsultasjon.

Endringer i reiseavtalene fra 1. januar 2023

Departementet og hovedsammenslutningene i staten er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023. I utgangspunktet gjelder avtalene bare i staten, men mange private arbeidsgivere følger også satsene og bestemmelsene i statens særavtale.

Les mer
Bilde av en mann på fjelltur med utsikt og varde i forgrunnen.

Uttaksmerverdiavgift også på innleid arbeidskraft

Driver du med oppføring, ombygging eller oppussing av eiendom for salg eller utleie med egne ansatte må du beregne merverdiavgift av eget/de ansattes arbeid.

Les mer
Noen bruker mobil på fjellet.

Vil tillate sykmelding etter
e-konsultasjon

Etter dagens ordinære regelverk må personer med behov for sykemelding ha en personlig fysisk undersøkelse hos legen. Regjeringen vil nå åpne for at leger kan skrive ut sykemelding basert på elektronisk kommunikasjon.

Les mer

Momskompensasjon, omtvistede tilvirkningskontrakter

For omtvistede tilvirkningskontrakter skal kompensasjon for merverdiavgift tas med i skattemeldingen for den perioden kravet er avklart eller betalt.

Les mer
Bilde av fjell og fjord.

Endrer vurderingen av foretak i økonomiske vanskeligheter

Vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan nå bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Selskapene gis mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.

Les mer
Bilde av fjell og fjord.

Permanente regler om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven.

Les mer

Arbeidsgiveravgift for 2023

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022−2027. Hovedtrekkene i den tidligere ordningen er videreført.

Les mer

Foreslår ny leveringsfrist for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding

Mottakere av fjernleverbare tjenester, klimakvoter og gull, og tilbydere i forenklet registreringsordning, skal levere særskilt skattemelding.
Skattemelding leveres kvartalsvis hvor hver periode består av tre måneder. Fristen for å levere melding for andre periode (april, mai og juni) er i dag 10 august. Skatteetaten foreslår at fristen endres til 31. august for å imøtekomme et ønske om å få samme frist på denne meldingen som på ordinær mva melding.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound