Her finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte. En gave som er skattefri for den ansatte er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Arbeidsgiver slipper også å betale arbeidsgiveravgift på skattefrie naturalytelser.

Ikke glem julegaver til de ansatte

Det er hyggelig både å få og å gi julegaver. Pass imidlertid på at de ansatte ikke får en ubehagelig overraskelse i form av en skatteregning i tillegg til gaven. 

Reglene for skattefrie gaver til ansatte er relativt romslige og ganske enkle. Det er skattefritak for gaver gitt i form av naturalytelser inntil et beløp på 5000 kroner. 

Les mer

Skatteendringer i budsjettforliket

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene i den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.

Les mer

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024

Satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale finnes på regjeringen.no. Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige.
Les mer

Satsforskriften for 2024 – forskuddsutskrivning og skattefastsetting

Satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting er samordnet for de fleste naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser og fremgår av den årlige satsforskriften. Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024.
Les mer

Avgiftssatser 2024

Det er enighet om mva-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024.
Les mer

Avklaring om syntetiske aksjer

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse avklart en rekke skattespørsmål knyttet til avlønning i form av syntetiske aksjer.
Med syntetiske aksjer siktes det i denne sammenhengen til ordninger hvor arbeidstaker gjennom avtale med arbeidsgiver får rettigheter som speiler de økonomiske egenskapene på aksjene (kursutvikling og utbytte) i arbeidsgiverselskapet eller annet konsernselskap, men uten å erverve aksjer eller utøve eierbeføyelser som stemmerett i selskapet.
Les mer

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

For tredje år på rad økes bevilgningene til ordningen slik at alle søkerne får full dekning.
Les mer

Solcelleanlegg og mva

Skattedirektoratet har uttalt seg om solcelleanlegg og merverdiavgift ved salg av overskuddsstrøm. Om det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av overskuddsstrømmen vil avhenge av om omsetningen blir å anse som «næring». I uttalelsen gjennomgås blant annet kriterier for når omsetningen kan sies å skje i næring.
Les mer

Arbeidsgiveravgift ved forskuttering av sykepenger

Skatteetaten endrer rutinene for refusjon av arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver har forskuttert sykepenger. Skattedirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av regelverket og praktiseringen av dette, og kommet til at arbeidsgiver har en valgadgang mellom å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden (formelt fritak) eller å kreve refusjon av arbeidsgiveravgift, som i dag (praktisk tilpasning).
Les mer

Enklere selskapsregistrering med Digital Selskapsetablering

Med tjenesten Digital Selskapsetablering slipper du ved selskapsetablering å måtte igjennom både Altinn, banken og Brønnøysundregistrene. Nå legges denne tjenesten i en flate alle kjenner og er på fra før: Hos banken, etablerertjenester, i regnskapsprogram og lignende. Tjenesten er sammenhengende, hvilket betyr at du ikke trenger å gå andre steder lenger – alt skjer der du velger å starte prosessen.
Les mer

Raskere på det digitale løsøreregisteret

At det digitale Løsøreregisteret er på ny plattform gjør at lån kan utbetales samme dag som det tinglyses. Tidligere har næringslivet måtte vente fire dager på lån.
Les mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound