Revisjonsselskapet Varders historie startet tre tiår tilbake, da Hans Carl Andersen tok med seg sin portefølje og startet for seg selv på Kløfta. Resultatet er en solid bedrift, et vaskeekte kompetansehus – og fornøyde kunder.

Reisen har vært en spennende, fra enkelpersonsforetak i 1993 til et selskap som i 2023 består av 21 revisorer, 600 kunder og 35 MNOK i omsetning.

Kontinuitetsbæreren Hans Carl

Det er ikke hver dag man får intervjue en sosialsjef, men utover å fortsatt være revisormedarbeider, er det nettopp det Hans Carl Andersen er. Uten han, ville ikke selskapet vært hva det er i dag.

På veien mot Varder har en god blanding av hardt arbeid og moro vært oppskriften, og heller enn vekst for vekstens del, har det menneskelige aspektet alltid vært viktig for Hans Carl.

Som gründer, tidligere leder i HCA og forhenværende president i det internasjonale nettverket Varder er tilknyttet, Clarkson Hyde Global, har han vært selve symbolet på, og fanebærer for, en god kultur: Så 30-årsjubileet er en god anledning til å reflektere rundt reisen.

– Ja, det har vært 30 fantastiske år. Jeg hadde ikke forestilt meg at det var denne størrelsen vi skulle bli da jeg startet, forteller Hans Carl.

– Men du hadde en idé om hva HCA skulle bli?

– Det var litt en drøm. Jeg så for meg at vi skulle bli 15-20 mennesker, men ikke at vi skulle få med advokatene og at vi skulle bli 15–20 til, så det er utrolig.

Det hele startet nemlig på Kløfta, hvor Hans Carl Andersen sådde frøet til det som skulle bli H. C. Andersens revisjonsbyrå.

De første årene

– Det var i grunn bare meg, med bistand fra kona, i starten. Så overtok jeg revisjonsfirmaet Hofseths Revisjonsbyrå AS. Med litt oppstartskapital fra min far, det var vel 50.000 kroner, var jeg i gang, forteller Hans Carl.

– Til å begynne med leide jeg inn folk. Under årsoppgjør leide jeg også inn tidligere kolleger fra Deloitte samt folk som hadde slutta der, slik at det gikk rundt tidsmessig, erindrer Hans Carl.

– Det tok en stund før du gjorde din første ansettelse?

– Ja. Det var først i 1995 at Merete Ljungmann kom inn som den første fast ansatte. Deretter kommer det flere inn, bl.a. Robert Gjelstenli i 1998 og Katrine Syversen Bjertnes i 2003. De fleste av partnerne har vært her siden de startet opp.

– Hva var viktig for deg med arbeidsplassen du startet?

– Å ha det gøy på jobb. Revisjon er hardt arbeid til tider, og det må veies opp med noe. Derfor ville jeg ta med meg noe av kulturen jeg kjente fra Deloitte, og før det, Forum Touche Ross, og bringe det inn i et selskap av mindre størrelse, forteller Hans Carl.

– Du tituleres som sosialsjef i dag?

– Hehe, ja, det er en tittel jeg har fått og som brukes internt. Men jeg jobber fortsatt med kunder.

2000-tallet og vekst

Gjennom starten av det nye årtusenet gikk det radig. Både kunder og ansatte kommer til, og selskapet vokste ut av sitt gode skinn og byttet lokaler. Status som gaselle-bedrift i 2008, 2009 og 2010 er bevis godt nok for det.

– I begynnelsen var det mange ferske blant de nyansatte, så det var en ung gjeng. Etter hvert har aldersbalansen jevnet seg ut litt, og vi har fått en god blanding av kompetanse.

– Hva var det som virket tiltrekkende på unge ansatte den gang?

– Det var nok at vi var et alternativ til de store, og at vi hadde en god kultur. Det sosiale aspektet har hele tiden vært viktig, og vi arrangerte turer og holdt arrangementer som virket samlende.

– Er denne kulturen bevart?

– Delvis. I dag er strukturen i selskapet litt annerledes. Vi har vokst en del, og driften har blitt mer formalisert, men kulturen er med oss. Yngre krefter får stå for festlighetene, men vi har fortsatt årlige turer, og selv er jeg primus motor for den årlige måneskinnsturen, fortelle Hans Carl.

2010-2020 – nettverk og kundevekst

Om årtusenets første tiår handlet om vekst i årsverk og oppdrag, handlet det neste om en stadig profesjonalisering i form av internasjonalt nettverk og intern struktur.

Selskapet har vært medlem av Clarkson Hyde Global (tidligere CH International) siden 1998. I 2011 ble Hans Carl president i Clarkson Hyde Global og i mellomtiden (2004) arrangerte HCA den årlige konferansen i Oslo, med deltakelse fra medlemsselskaper verden rundt.

– Hvilken betydning fikk inntredenen i revisjonsnettverket?

– Stor betydning, både personlig og for selskapet som helhet, egentlig. Personlig bl.a. ved bruk av engelsk som arbeidsspråk. Robert har også vært styreleder og styremedlem, ja, vi har vært en viktig aktør i nettverket, forklarer Hans Carl.

– I de store selskapene ville man ikke oppnådd samme posisjon. Deltakelsen gjør at vi har en person vi kan ringe til som vi kjenner på fornavn, og det er et godt tilbud til kunder som har operasjoner i andre land.

– Dessuten var jeg med på å etablere et samarbeid mellom Clarkson Hyde og Cicero, som er tilsvarende nettverk for advokatene, og dette nettverket er nå etablert i enda flere land enn Clarkson Hyde. Senere arrangerte jeg sammenkomst mellom Advokatfirmaet Hulaas (nå Advokatfirmaet Varder AS) og ledelsen i Cicero, slik at advokatselskapet kunne bli medlem. Der er Kristian Voie Danielsen nå en del av styret, så for oss har det hele veien vært viktig å være en del av noe større, skyter Hans Carl inn.

Senere legges rådgivning til som tjeneste, en naturlig del av utviklingen, ifølge Hans Carl:

– Det var Robert som etablerte advisoryavdelingen, og her fikk han Magnus Hernes Larsen og Kjetil Thorden Haug med seg som team, og dette gjorde at vi kunne betjene kundene på en enda bedre måte.

Et kompetansehus blir til

Samarbeidet med Advokatfirmaet Hulaas ble også svært viktig for den videre utviklingen. Og selv om samarbeidet har vart en tid, er det først i de senere år at man samlet seg under samme paraply.

– Samarbeidet startet opp i 2007, så tok det 14 år før vi flyttet sammen. Samarbeidet med advokatene gjør at vi kan ta på oss større og mer kompliserte rådgivningsoppdrag, og ikke minst at vi har rask tilgang på intern tverrfaglig bistand.

– Det har preget kundeporteføljen?

– Absolutt. Etter hvert som kompetanse har kommet til har vi fått større og mer krevende kunder som genererer høyere honorarer. Et stort steg fra den første kunden som kom inn etter oppstart av HCA, en blomsterbutikk som omsatte for rundt fem millioner, til i dag hvor har vi kunder som omsetter for en milliard, forteller Hans Carl.

– At vi kan tilby bredspektret kompetanse, gjør at vi kan løse mer komplekse problemstillinger, fortsetter han.

Og i 2021 ble samarbeidet fullt ut formalisert ved at Advokatfirmaet Hulaas ble til Advokatfirmaet Varder AS, og HCA Revisjon & Rådgivning ble til Revisjonsselskapet Varder AS. Det fulgte etableringen av Varder Rådgivning året før, og kompetansehuset var med det et faktum.

30 år oppsummert

Fredag 25. august 2023 ble 30-årsjubileet behørig markert i Varders lokaliteter ved Solli plass. Blant feststemte deltakere kunne man skimte ølflasker med et distinkt uttrykk; en lys pilsner brygget spesielt for anledningen med en etikett hvor en kjent mann figurerer. Bildet viser Hans Carl i kul positur fra en båttur, omtrent på den tiden selskapet ble etablert.

– Jeg vil gjerne lese opp det som står på baksiden av flaska, for det synes jeg oppsummerer de tredve årene godt.

– Der står det: «Tretti år med hardt arbeid, glede, vennskap, innsats, overtid, latter, opplevelser, varetelling, omsorg, reiser, skattemeldinger, fortellinger, årsoppgjør, fest, moro, naturopplevelser, revisjonsstandarder, turer, gode stunder, kreditnotaer, vitser, IFRS, kredit/debet, kalas, 3-8, hytter, skrøner, nye bekjentskaper, gamle venner og måneskinn.»

Og det beskriver historien godt, hendelser og minner som varder i et landskap, der turen startet på Kløfta og i dag har kommet til Jessheim, Solli plass og Moss. For et kompetansehus er det et godt utgangspunkt for veien videre.

Jubileet ble videre markert med en tur for alle ansatte til Palma.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound