I denne artikkelen finner du omtale av reglene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskaper samt andre aktuelle nyheter.

Generalforsamlingen

Innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret skal aksjeselskaper ha avholdt generalforsamling, altså innen 30. juni for de fleste selskaper. Generalforsamlingen er selskapet øverste myndighet og vedtar bl.a. regnskapet, hva som skal deles ut i utbytte og hvem som skal sitte i styret. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. Det har ikke vært endringer i reglene for aksjeselskaper det siste året. Vær imidlertid oppmerksom på at dert er nye regler for kjønnsbalanse i styret for store og mellomstore aksjeselskaper som kan få betydning for hvem som kan velges til styret.
Reglene for generalforsamling i allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer, omtales ikke her.

Hovedreglene for generalforsamling

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelder ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Les mer

Forenklet generalforsamling

Mange selskaper, gjerne mindre selskaper med få eiere, velger gjerne å gjennomføre generalforsamlingen etter reglene for forenklet generalforsamling. Det innebærer at man ikke trenger å følge alle saksbehandlingsreglene som gjelder etter hovedreglene.

Les mer

Formuesverdi på næringseiendom utenom de fire største byene

Skattedirektoratet har gitt anvisning på hvordan ikke-børsnoterte selskaper skal hensynta den nye rabatten for næringseiendommer utenom de fire største byene i skattemeldingen for 2023.
Les mer

Oslo kommune og justeringsavtaler

Oslo bystyre har vedtatt at merverdiavgift som kommunen får tilbake fra staten kan fordeles mellom utbygger og kommunen. Bystyret har vedtatt at utbygger skal få tilbakebetalt 70 % av merverdiavgiften.
Les mer

Engangsutbetaling til arbeidstakers livsarvinger

Arbeidsgiver hadde glemt å melde inn en arbeidstaker i foretakets gruppelivsforsikring og måtte utbetale et beløp tilsvarende forsikringsbeløpet til de etterlatte. I en bindende forhåndsuttalelse kom skatteetaten til at de etterlatte skulle skattlegges for beløpet som etterlønn.
Les mer

Lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg og mva

Kommunens innbyggere skal ikke betale merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Les mer

Krav til verdsettelse ved «drop down»-fisjon

Skattedirektoratet skriver i en bindende forhåndsuttalelse at det er krav til verdsettelse ved «drop-down»-fisjon, selv om det utfisjonerte selskapet umiddelbar fusjoneres inn i et heleid datterselskap av det opprinnelig overdragende selskapet.
Les mer

Jubileumsmiddag og jubileumstur

Skattekontoret tok i en bindende forhåndsuttalelse stilling til fradragsrett for deler av en jubileumsmiddag og om en jubileumstur til utlandet kunne regnes som et skattefritt velferdstiltak.
Les mer

Styrking av retten til å betale med kontanter

I dag er det ikke alle tjenesteytere som lar kunden få betale med annet enn kort eller annen digital løsning. Regelverket gir ikke en klar anvisning på at det også skal være anledning til å betale med kontanter. Regjeringen har lagt fram et lovforslag som skal styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.
Les mer

Ikke skatt på salg av overskuddsstrøm for 2023

Spørsmålet om skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere og det skal legges fram forslag til særregler i statsbudsjettet for 2025. I mellomtiden vil Skatteetaten unnlate å skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger, for 2023 og tidligere år.
Les mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound